Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

 

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), efectuate de către HORECA CENTRU EDUCATIONAL SRL.

 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Centrul de Formare Profesionala Horeca School, in calitate de operator date cu caracter personal, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate.

Ne obligam ca datele cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;
 • colectate in scopuri determinate, explicite si legitime;
 • adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 • exacte si actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si respectiv prelucrate vor fi sterse sau rectificate;
 • stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.

 

 

 • Categorii de persoane:

 

Centrul de Formare Profesionala Horeca School, prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane:

 1. elevi/studenti, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, membri ai familiei, viitori studenti, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic/colaborator  în relaţii contractuale cu CFP Horeca School
 2. elevi/studentii, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi membri ai familiei acestor categorii enumerate, etc.
 3. elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic/ colaborator, vizitatori, orice persoană care intră in contact cu “Centrul de Formare Profesionala Horeca School”
 4. Orice persoană fizică sau juridică care are raporturi de natură comercială sau contractuală cu Asoc. Centrul de Formare Profesionala

 

 

 • Datele prelucrate

 

Societatea noastra va prelucra urmatoarele date cu caracter personal:

 • numele si prenumele, numele si prenumele membrilor de familie, sexul, data si locul nașterii, semnatura, date din actele de stare civila, telefon/fax/email, adresa sau resedinta, profesia, loc de munca, formare profesionala, diplome-studii, situatie familiala, date bancare, imagine, voce, codul numeric personal, seria și numarul actului de identitate

Prelucrarea datelor cu caracter special prevazute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala, sunt strict limitate la cazurile prevazute de lege. Prelucrarile de date cu caracter personal se efectueaza numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru acea prelucrare, prin completarea acestor date in fisele de inscriere ale scolii, sau au fost trimise catre institutie prin mijloace de comunicare electronice.

 

 

 • IN CE SCOP VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

 

Scopul principal pentru care procesam datele dvs.personale, este indeplinirea obiectului de activitate principal al asociatiei, respectiv educatie si cultura oferirea de programe de formare profesionala, ateliere si cursuri de specializare, demo-uri, prezentari de produse.

HORECA CENTRU EDUCATIONAL va prelucrează datele cu caracter pentru următoarele scopuri:

 

 • Oferirea accesului la cursurile si evenimentele scolii;
 • Încheierea contractelor de servicii;

 

  • Marketing si publicitate; acestea fiind folosite de către noi cu scopul promovarii cursurilor, atelierelor si evenimentelor scolii.

 

 • Securitatea si paza dumneavoastră si a bunurilor scolii.

 

 

Furnizarea acestor date, necesare in vederea asigurarii acuratetii informatiilor si continutului documentelor intocmite in exercitarea activitatii asociatiei, constituie o obligatie a cursantului/clientului. În cazul refuzului de a furniza aceste date, Centrul de Formare Profesionala Horeca School, poate să refuze iniţierea de raporturi juridice întrucât poate fi pusa în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educational si al formarii profesionale

De asemenea, colectează şi o serie de informaţii carenu au caracter obligatoriu ( de ex. adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu elevii/studenti, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora, precum şi pentru analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului educaţional.

Informaţiile cu caracter personal se colectează şi prelucrează si pentru a respecta prevederile legale la înregistrarea operaţiunilor financiar-contabile.

 

 

 • Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal

 

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt communicate urmatorilor destinatari:

 1. persoana vizata, reprezentanti legali ai persoanei vizate, angajati ai operatorului cu drept de acces, imputernicitul operatorului, Autoritatea Nationala de Calificari, angajatorul sau potentialul angajator al persoanei vizate, agentii de selectie si plasare a fortei de munca.

Autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari si in consecinta, nu va fi necesar consimtamantul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instantele de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete).

 

 

 • Garantii si măsurile luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal

 

Centrul de Formare Profesionala Horeca School, garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic dar nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este dotat şi care este furnizat de firme terţe producătoare de programe de calculator.

Centrul de Formare Profesionala Horeca School ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau accesului neautorizat.

 1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea asociatiei precum si angajatii acesteia. Utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea.
 2. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de servici;
 3. La intervale de timp (lunar) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;
 4. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.
 5. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

Centrul de Formare Profesionala Horeca School, poate sa trimita date personale identificabile despre persoana vizata catre alte companii sau persoane, numai in urmatoarele cazuri:

 • avem consimtamantul persoanei vizate pentru a oferi aceste date;
 • este necesara furnizarea datelor personale catre Ministerul Educatiei, Ministerul Muncii, Autoritatea Nationala de Calificari, sau Institutul de Statistica;
 • in cazul in care se raspunde la citatii, ordine ale instantelor de judecata, actiuni legale sau oricarei cereri legitime a autoritatilor

 

 

 • Drepturile persoanelor ale caror date personale sunt colectate si/sau prelucrate. 

 

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor, cu exceptia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala.

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Centrul de Formare Profesionala Horeca School, este obligata, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24 din Legea 677/2001, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor Fundatiei CMU-Regina Maria, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

Persoana vizata poate solicita de la Centrul de Formare Profesionala Horeca School informatiile printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

 

 

 • Dreptul de interventie asupra datelor

 

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Centrul de Formare Profesionala Horeca School, la cerere si in mod gratuit:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001

Pentru interventia asupra datelor persoana vizata va inainta Centrului de Formare Profesionala Horeca School o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

 

 • Incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesara realizarii scopurilor in vederea carora au fost colectate si ulterior prelucrate.

Aceasta poate fi, dupa caz:

 • durata valabilitatii contractului de incheiat cu persoana vizata pentru furnizarea serviciilor operatorului si pentru perioada de arhivare a acestora, stabilita prin acte normative;
 • perioada necesara colectarii datelor;

In ceea ce priveste stergerea, distrugerea si arhivarea, procedura interna si modalitatile de realizare a acestor operatiuni, se stabilesc de catre fiecare operator, cu exceptia procedurii care se desfasoara potrivit prevederilor legale privind arhivele nationale.

In cazul transferului datelor catre alt operator, este necesar ca operatorul initial sa garanteze ca prelucrarile efectuate de tert au scopuri similare cu prelucrarea initiala. In acest caz, societatea noastra este obligata ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate, informatiile prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

Spread the love